Het bestuur van VvE Koning Karel XII bestaat uit de volgende leden:

Babs Broeren - NN87

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

In het dagelijks leven werk ik als programma- en vrijwilligerscoördinator bij de Weekend Academie. Dat is een kleine stichting die kinderen van 10-14 jaar in Amsterdam (Nieuw) West een educatief, sociaal programma aanbied. Er zijn veel ouders in Amsterdam die hun kind niet de steun en stimulans kunnen geven die ze nodig hebben bij het ontwikkelen van talent en het maken van passende keuzes. Voor kinderen uit die gezinnen heeft de Weekend Academie een aanbod.
Bij ons krijgen ze huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidsles, beroepsoriëntatie en sport en spel. Ik werf en selecteer alle stagiairs en vrijwilligers die deze kinderen begeleiden op zaterdag- en zondagmiddag. Daarnaast regel ik ook 2 keer per maand voor elke groep een gastspreker. Deze persoon mag in een uur zijn/haar enthousiasme over zijn/haar vak overbrengen aan de kinderen. Op deze manier gaan de kinderen nadenken over hun eigen interesses en kwaliteiten en ontwikkelen ze een toekomstperspectief. Daarmee vergroten ze hun motivatie om naar school te gaan en een diploma te halen. Ik doe dit drie en halve dag in de week.
Daarnaast bak ik biologische gehaktballetjes voor een café in de buurt, spreek ik graag af met vriendinnen, wandel minstens elke maand een dag, roei in de zomer en schaats in de winter. En ik ga graag een paar keer per jaar met Eddy op vakantie.
Ik ben gewend te coördineren en daarbij de grote lijnen goed in beeld te houden. Dat lijken me in ieder geval passende kwaliteiten voor een voorzitter. Als lid van het bestuur van de VVE hoop ik de huidige trend van betrokkenheid en zorgvuldigheid voort te zetten en bij te dragen aan een duurzaam beheer van ons pand. Voor mij heeft het bestuur als functie om lopende zaken vlot af te handelen en hierover duidelijk te communiceren met de leden. Daarnaast zorgt het bestuur voor een goede voorbereiding van belangrijke beslissingen zodat de leden uiteindelijk weloverwogen een keus kunnen maken.

Babs is sinds 11 april 2012 lid van het bestuur. Zij is tevens secretaris.

Michiel Schutler - NN63

Algemeen bestuurslid

Michiel is sinds 13 maart 2018 lid van het bestuur.

Leon Ham - NN45

Technisch Beheer, Webmaster

Leon woont sinds juni 2016 op nummer 67 (hij woonde van 2007 tot 2016 op nummer 45 en van 1997 tot 2007 op nummer 61), waar hij in de weekends (meestal vanaf donderdag) samenwoont met zijn echtgenoot Arie. Hij werkt sinds begin 2013 bij TMNS, wat in 2017 is overgenomen door Devoteam. Hij is eerder in de vereniging actief geweest als lid van de kascommissie (samen met Ella). Hij zou graag zien dat er een grotere betrokkenheid van de bewoners met het beheer van het gebouw ontstaat, en zet zich als bestuurslid technisch beheer hier dan ook voor in.

Leon is sinds 24 mei 2004 lid van het bestuur. Hij is tevens webmaster.