Het onderhoud van de PH schuiframen staat beschreven in de gebruiksaanwijzing. De meeste mensen hebben die echter niet meer.

De firma MAS Geveltechniek heeft hier een gebruiksaanwijzing beschikbaar.

Hier staat een kopie op de website van VvE Koning Karel XII.

De trappenhuisvertegenwoordiger heeft een onderhoudsset voor de PH schuiframen.

Naar aanleiding van de klacht van één van de bewoners over de schuiframen in het betreffende appartement is op 17 augustus een proef uitgevoerd.

De uitkomst was dat de ramen èrg aan onderhoud toe zijn. Ook werd duidelijk dat vanwege de constructie van de onderdorpel houtrot kan ontstaan aan de onderkant van de kozijnen. Die houtrot is tijdens de schilderbeurt aan de Nieuwe Nieuwstraat zijde dit jaar ook daadwerkelijk geconstateerd.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle ramen aan onderhoud te onderwerpen en van nieuwe onderdorpels te voorzien en wel in twee fasen:

 • In 2017:
  • 4 appartementen aan de Sint Geertruidensteeg: 12 kozijnen (daar zijn er in augustus 3 van gedaan)
  • 5 appartementen aan de Nieuwezijds Voorburgwal: 15 kozijnen
 • In 2018:
  • 15 appartementen aan de Nieuwe Nieuwstraat: 45 kozijnen

Binnenkort horen we van Mas Geveltechniek hoe de planning eruit gaat zien.


Op 21 juni 2017 hebben we weer bezoek gehad van VvE Belang. Tijdens het bezoek van VvE Belang is ook een medewerker van Dam en Partners meegelopen om bij een aantal appartementen de schuiframen na te kijken.

Het bezoek spitste zich toe op de volgende onderwerpen:

 • Schuiframen
 • Hardstenen stoep
 • Aanpassingen MJOP

Schuiframen

Het bestuur had contact opgenomen met Dam en Partners over oplossingen voor de problemen die een aantal bewoners in meer of mindere mate ervaren met de schuiframen. We zijn tijdens de ronde bij vijf van de 24 appartementen met schuiframen gaan kijken: twee aan de Nieuwe Nieuwstraat, één aan de Nieuwezijds Voorburgwal en twee aan de St.Geertruidensteeg.

Wat opviel was dat

 • de ramen er weliswaar hetzelfde uitzien, maar toch verschillen qua afstand tussen de beglazing: de afstand tussen de beglazing is het grootst aan de Nieuwzijds Voorburgwal en het kleinst aan de St.Geertruidensteeg;
 • de ramen in gesloten toestand goed geluid isoleren (dat viel vooral op bij de ramen aan de Nieuwezijds Voorburgwal);
 • de buitenkant van de ramen (zowel eerste als tweede laag) slechts voor de helft schoon te maken is zonder ramen uit de sponningen te tillen;
 • de ramen aan de Nieuwe Nieuwstraat er het beste uitzien en aan de St.Geertruidensteeg het slechtst.

De architect vermoedt dat de kozijnen zijn gemaakt door de firma De Kock van Gelder. Die firma is failliet, maar het bedrijf heeft een doorstart gemaakt via Mas Geveltechniek en biedt nu onderhoud- en renovatiediensten aan. De architect neemt contact op met de firma Mas Geveltechniek om een idee te krijgen van de kosten en de mogelijkheden. Het huidige plan is om dan één van de ramen door hen aan te laten plakken alvorens dit breder te trekken.

Hardstenen stoep

De architect gaat na of er nog constructietekeningen zijn bij het eigen bureau of de toenmalige constructeur en neemt contact op met het bestuur.

Aanpassingen MJOP

Er ontbreken nog maten voor de kozijnen maten en prijzen voor dubbele beglazing.

Voor de maten moet het bestuur een inschatting doen.

Volgens VvE Belang bedragen de kosten voor het vervangen van dubbele beglazing ca. € 100,--/m2 .

Het rapport is hier te vinden.

Na de ronde bij vijf van de 24 appartementen met schuiframen heeft de architect van Dam en Partners namens onze VvE contact opgenomen met Mas Geveltechniek en die zijn die langs geweest. De firma heeft offertes uitgebracht en aangeboden een proef uit te voeren.

Op 17 augustus is die proef uitgevoerd.

Wat opviel was dat

 • de vering nagenoeg vergaan was (normal gaat die 15 jaar mee, dit is de eerste revisie na 26 jaar)
 • de ramen wel degelijk schoon te maken ijn zonder ze uit de sponningen te tillen
 • de ramen na renovatie weer uitstekend sluiten

De eerste resultaten zijn erg goed, er zijn nog twijfels over of de ruiten nog verder schoon te maken zijn. We wachten dat nog even af alvorens verdure stappen te nemen.

Het advies is om

 • met name de onderste sponningen van de schuiframen regelmatig schoon te maken en te smeren. Mas Geveltechniek heeft daar setjes voor.
 • de schuiframen om de vijf jaar een onderhoudsbeurt te geven

Afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALV:

 • Notulen
  In juni worden september zijn de notulen van de ALV van 28 maart jl. op de website geplaatst.
  Update 18 augustus: Loopt nog, we hebben nog steeds geen notulen dus er kan ook nog niets op de website geplaatst worden.
  Update 22 september: De conceptnotulen zijn hier te vinden (inliggen vereist) 
 • Aanbrengen van Veiligheidsbeslag
  We hebben van 2 firma’s een offerte gehad voor het plaatsen van Veiligheidsbeslag op alle deuren. Ze boden beiden hetzelfde beslag aan, dus hebben we voor de goedkoopste gekozen, de Sleutelspecialist. Ook alle toegangsdeuren krijgen dit beslag. Eén dezer dagen nemen we contact met iedereen op over het moment waarop de Sleutelspecialist bij iedereen binnen moet zijn om het beslag te kunnen monteren. Iedereen kan gewoon zijn huidige sleutel houden.
  Update 18 augustus: Loopt nog, er zijn emails uitgestuurd voor de eerste installatieronde.
  Update 22 september: De eerste ronde van 22 augustus was vrij succesvol; 22 van de 32 appartementen zijn voorzien van veiligheidsbeslag. De volgende dag zijn ook de toegangseduren voorzien van veiligeihdsbeslag. In oktober houden we de laatste ronde voor de overige 10 appartementen (4 in trappenhuis 1, 2 in trappenhuis 2,4 in trappenhuis 3).
  Update 14 novemberAfgehandeld.
 • Jaarlijkse ronde met bouwkundige VVE Belang
  Eind juni komt de bouwkundige adviseur van VVE Belang (waar we vorig jaar een abonnement op hebben genomen) zijn rondje door het gebouw doen, samen met 1 of 2 mensen van het bestuur.
  Dan wordt ook specifiek advies gevraagd over de schuiframen aan de St. Geertruidensteeg.
  Voor dit onderwerp komt die dag ook iemand langs van Dam en Partners; rechtsopvolger van het bureau van Cees Dam, de architect van gebouw Koning Karel XII.
  Update 18 augustus: Afgehandeld.
 • Schilderwerken
  • Binnenkort Vanaf 25 september worden de steigers geplaatst voor de werkzaamheden aan de gevel van de Nieuwe Nieuwstraat.
   Die zullen blijven staan tot in de eerste week van November.
   De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd (klik hier voor de bewonersbiref):
   • bijwerken van de voegen,
   • schoonmaken en hydrofoberen en
   • schilderen van het houtwerk.
  • De binnenruimten van trappenhuis 3 worden in de najaar/winterperiode geschilderd.

Lopende zaken:

 • Schoonmaak
  Dat loopt niet. De afgelopen weken zijn de schoonmakers helemaal niet geweest en hebben we geprobeerd met de huidige firma VS Schoonmaak nieuwe afspraken te maken. Dat is niet gelukt, dus hebben we besloten een nieuw bedrijf te zoeken. Deze week krijgen we een offerte van schoonmaakbedrijf Inter Schoonmaakdiensten. Velzel heeft goede ervaringen met hen. De inzet is dat volgende week (week 25) de trappenhuizen weer worden schoongemaakt.
  Update 18 augustus: Afgehandeld, we hebben een nieuwe schoonmaker.
 • Rookmelders
  Eind april is het batterijalarm van een van de rookmelders uit het eerste trappenhuis afgegaan. Nieuwe batterijen zijn aangeschaft, er komt een ronde om de rookmelders te onderhouden en van een nieuwe batterij te voorzien.
  Update 23 september: Batterijen vervangen, er moet nog een test worden gedaan. Er is ook een logboek aangemaakt om bij te houden wanneer wat aan de rookmelders en brandblussers is gedaan. 
 • Nieuwe cylinder trappenhuis 2
  Woensdag 7 juni is de cylinder van trappenhuis 2 in het ongerede geraakt.
  Deze is door de Sleutelspecialist in eerste instantie vervangen voor een uniform exemplaar waar alle sleutels in pasten. Toen bleek dat het nieuwe exemplaar tot twee weken kon duren hebben we de oude cylinder gangbaar laten maken om meer controle te hebben over de toegang tot trappenhuis 2 (en indirect via de bergingen ook tot trappenhuis 1).
  Update 18 augustus: Afgehandeld.

More Articles...

 1. Bezoek VvE Belang 2016