In november 2016 heeft de aannemer, H2O Control, de kelderwand van het restaurant aan de buitenkant waterdicht gemaakt het het product Aquablocker.

In december 2016 heeft de aannemer ook de kelderwand van de bergingen van het 1e en 2e trappenhuis aan de buitenkant waterdicht gemaakt. Hiervoor moesten eerst de planten van de buren worden verwijderd c.q. worden veiliggesteld. Vanwege die planten is ook nog even gekeken om de muren van de bergingen vanuit de binnenkant te injecteren, maar dat zou betekenen dat de bergingen van 9 appartementen deels leeggehaald zouden moeten worden. Bovendien zou het deel bij de achterdeur van het 1e en 2e trappenhuis sowieso van buitenaf waterdicht gemaakt moeten worden, dus de grootste plant moest hoe dan ook aan kant en de overige planten waren eenvoudig aan de kant te zetten. Het had wat voeten in aarde, maar de steegbewoners hebben uiteindelijk goed meegewerkt. 

Als het goed is kan dit kelderlekkage dossier nu dus eindelijk gesloten worden.

Tijdens de graafwerkzaamheden is ook gekeken naar het langzaam verzakken van de zijkant van de trap naar de achterdeur van het 3e trappenhuis. De conclusie was dat die aan de onderkant ondersteund wordt (hoewel er een behoorlijk stuk cement ontbreekt) maar dat niet duidelijk is of dit aan de bovenkant ook het geval is. De enige manier om daar achter te komen is om de hele trap te lichten maar daar is zwaar materieel voor nodig, met de bijbehorende kosten. Er is door het bestuur besloten om hier voorlopig verder geen gevolg aan te geven anders dan in de gaten te houden of de trap nog verder verzakt.

Naar aanleiding van het eerste bezoek van VvE Belang op 7 juni 2016 heeft het bestuur nog contact opgenomen over vragen over/opmerkingen bij het bezoekrapport:

 • Vraag over vervangen balkonhekken: aan welke bedragen moeten we denken en met welk interval?
  Antwoord VvE Belang: Je moet rekenen op ca. € 350,--/m1 en een cyclus van 40 tot 50 jaar.
 • Vraag over vervangen standleidingen appartementen en vervangen kanalen t.b.v. mechanische afzuiging:
  Dit hebben we nog nooit gezien in een MJOP. De leidingen zijn van 110mm PVC, ingestort in de woningscheidende vloeren. Ze zitten samen met de mechanische ventilatie kanalen en de CLV kanalen in leidingschachten die naast 230mm kalkzandsteen dragende muren aan drie zijden zijn opgetrokken uit 70mm massieve gipsblokken. Vervangen zal dus veel hak- en breekwerk met zich meebrengen.
  Bij de renovatie van de CLV kanalen is gebruik gemaakt van een pijp-in-pijp methode, waardoor het hak- en breekwerk beperkt kon blijven. Indien deze twee elementen toch toegevoegd moeten worden aan het MJOP: aan welke bedragen moeten we denken en met welk interval? Er zijn in totaal 7 leidingschachten.
  Antwoord VvE Belang: Indien de conditie van de standleidingen zodanig is geworden dat herstel/vervanging noodzakelijk is zal onderzocht moeten welke werkwijze het best gevolgd kan worden. Om hak- en breekwerk tot een minimum te beperken zal de bestaande leiding dan waarschijnlijk voorzien worden van voering.
  Qua cyclus uitgaan van ca 50 jaar, kosten ca. € 5.000,-- per strang.
 • Vraag over vervangen kozijnen en de beglazing erin:
  Met name voor de kozijnen gaf een vorige opsteller van het MJOP aan dat dit via onderhoud plaats moest vinden. Indien dit toch moet worden toegevoegd, aan welke bedragen moeten we dan denken en met welk interval?
  Antwoord VvE Belang: Dat is een lastige. Er zal een moment komen dat kozijnen vervangen moeten gaan worden. Het moment waarop dat moet gaan gebeuren is ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud. Normaal gesproken wordt uitgegaan van een levensduur tussen de 50 en 60 jaar.
  De kosten bedragen ca. € 650,--/m2 kozijn.
  Het is verstandig een keer in kaart te brengen wat de kosten van totale vervanging zijn. Bij vervanging zal het niet vaak zo zijn dat alle kozijnen gelijktijdig vervangen gaan worden. Als de totale kosten bekend zijn kan de VvE een keuze maken wanneer men met reserveren voor een (gefaseerde) vervanging wil gaan starten.
  De kans dat dubbele beglazing gaat lekken wordt groter naarmate het glas ouder wordt. Het verstandig om vanaf het 25e jaar na oplevering een post op te nemen voor vervangen van ruiten. Bijvoorbeeld 5% van het glas en dat dan met een cyclus van 4 jaar.
 • Vraag over dakbedekking balkons en bitumineuze dakbedekking:
  Dit staat nu in het MJOP op 48 jaar, met na 24 overtrekken. Is overtrekken niet voldoende om de leeftijd van beide bitumineuze afdekkingen op te rekken naar 48 jaar?
  Antwoord VvE Belang: Gebruikelijk is om voor een geballaste dakbedekking een vervangingscyclus aan te houden van 36 jaar. Tussentijds overlagen is meestal niet nodig. Soms moet wel tussentijds de dakrandafwerking een keer vervangen worden. Voor niet geballaste dakbedekking is de vervangingscyclus vaak iets korter.
  Met het na 24 jaar overlagen zou het mogelijk moeten zijn pas na 48 te vervangen. Voor de dakranden geldt daar hetzelfde.
 • Opmerkingen bij galerijen/balkons: Er is een schilderbeurt voorzien in 2017, dus dat komt overeen met het advies.
 • Vraag over houtrot in de onderdorpel:
  Dat moet uiteraard worden hersteld, maar de opmerking over de vlonder is vreemd, omdat de zijkant van de onderdorpel niet geschilderd kán worden. De constructie is momenteel als volgt: aan de zijkant zit bitumineuze dakbedekking, opgesloten door een aluminium strip en verder afgedicht met teerkit. De schilder heeft aangegeven dat de onderdorpel in ieder geval bij de deur te vochtig is, oorzaak onduidelijk. Wellicht is een andere constructie aanbevelenswaardiger? Wellicht dat de schilder bij de ramen neuslatten over de aluminium strip uit wil laten steken, maar bij de deuren is dat wellicht geen optie.
  Antwoord VvE Belang: Begrijp ik niet helemaal. Ik heb alleen aangegeven dat door de manier waarop de vlonder aansluit tegen de onderdorpel van het kozijn, de onderdorpel niet geschilderd kan worden.
 • Vraag over advies gekregen om de kelderbak waterdicht te maken, hierin is sprake van een ander middel dan bitumineuze dakbedekking. We hebben hier nog geen offerte voor. Wat is het verschil met de oplossing die jullie aandragen? Alleen andere materialen?
  Antwoord VvE Belang: het principe is inderdaad hetzelfde, maar andere materiaal.
 • Vraag over de natuurstenen platen: hebben jullie een advies over wie een onderzoek kan doen naar de bouwaard en van de natuurstenen platen?
  Antwoord VvE Belang: Je zou hiervoor een constructeur in kunnen schakelen, maar voordat die iets kan doen zal toch eerst gekeken moeten worden hoe de constructie onder de natuursteenplaten is opgebouwd en hoe deze ondersteund is. Op een plaats waar je er het minst last van hebt zal de constructie opgemaakt moeten worden. Daarna kan pas een goed herstelplan worden gemaakt.
 • Vraag over dakschilden: in het rapport is geen melding gemaakt over mogelijk asbest in de hellende daken. Wat voor advies hebben jullie om erachter te komen of de leien inderdaad asbesthoudend zijn? Indien de leien inderdaad asbesthoudend zijn, wat is dan de termijn waarin de VvE hier actie op moet ondernemen en aan wat voor kosten moeten we dan denken?
  Antwoord VvE Belang: Om na te gaan of de leien asbest bevatten kunt u dit laten onderzoeken. Via de website van Ascert kunt u gecertifieerde bedrijven vinden. Indien de leien asbesthoudend zijn, moeten deze uiterlijk in 2024 te zijn vervangen. Wat de kosten zijn durf ik niet te zeggen.
  Er zijn nog miljoenen m2’s dak die gesaneerd moeten worden en er is slechts een beperkt aantal bedrijven bevoegd om dat te doen. Dit werkt sterk prijsopdrijvend en ik kom af en toe belachelijke bedragen tegen. Er is nu wel een beperkte subsidie beschikbaar, maar die bedraagt maximaal maar € 4,50/m2.
 • Opmerking over ontbreken van onderhoud van intercoms:
  In het MJOP staan wel degelijk de intercoms, onder de kopjes
   - Vernieuwen bel intercom camera (trappenhuizen 1&2)
   - Nazien bel intercom camera (trappenhuizen 1&2)
   - Vernieuwen bel intercom camera (trappenhuis 3)
   - Nazien bel intercom met camera (trappenhuis 3)
  Antwoord VvE Belang: Die heb ik dan over het hoofd gezien
 • Vraag over opsporen van lekkages: we hebben regelmatig last van lekkages van waterleidingen, waarschijnlijk doordat de koperen leidingen weliswaar zijn afgeschermd door plastic hulzen, maar zijn vastgezet met kale metalen strips, waardoor contactcorrosie kan optreden indien die strips de hulzen doorsnijden.
  Is er een methode om dit soort corrosie te detecteren?
  Antwoord VvE Belang: Niet dat ik weet. Er is natuurlijk wel apparatuur waarmee ingestorte metalen leidingen opgespoord kunnen worden, maar deze is niet gevoelig genoeg om ook nog onderscheid te maken tussen leidingen en bevestigingsstrips.
 • Vraag over schuiframen: Appartementen met drie naast elkaar gelegen ramen (drie lagen - 15 appartementen - in de gele gevels aan de Nieuwe Nieuwstraat, vijf lagen - evenzovele appartementen - in de Nieuwezijdsvoorburgwal en vier lagen - evenzovele - in de rode gevel aan de St.Geertruidenstreeg) hebben geen gewoon dubbelglas maar dubbelglas met schuiframen.
  Er komen nu en dan klachten over die ramen zoals bijvoorbeeld: 'Glaswerk is zwaar beschadigd, schuifsysteem werkt bijna niet meer, ramen zijn niet dicht te krijgen etc.'
  Daarnaast komt houtrot in de onderste ligger voor omdat wanneer water blijft staan tussen de twee sets schuiframen. Er zijn dus 24 appartementen met drie van deze ramen (met telkens twee suskasten), elk met een dubbel schuifsysteem, in totaal 72 ramen, 144 schuifsystemen. Het schuifsysteem is niet meer leverbaar, een alternatief voor drie ramen is begroot op ca. €1000.
  Enig idee hoe onderhoud aan deze ramen te begroten/aan te vliegen?
  Antwoord VvE Belang: Ik heb te weinig informatie over de schuiframen en de detaillering daarvan om van hieruit een goed advies te kunnen geven over hoe mee om gegaan zou kunnen worden. Ik stel voor dat we hier bij ons volgende jaarbezoek dieper op inzoomen. Het is dan wel handig als we bij meerdere woningen binnen kunnen kijken.

Het bestuur gaat genoemde punten toevoegen aan het MJOP maar ziet geen redenen om voor 2017 de servicekosten al aan te passen.