Afspraken die zijn gemaakt tijdens de ALV:

 • Notulen
  In juni worden september zijn de notulen van de ALV van 28 maart jl. op de website geplaatst.
  Update 18 augustus: Loopt nog, we hebben nog steeds geen notulen dus er kan ook nog niets op de website geplaatst worden.
  Update 22 september: De conceptnotulen zijn hier te vinden (inliggen vereist) 
 • Aanbrengen van Veiligheidsbeslag
  We hebben van 2 firma’s een offerte gehad voor het plaatsen van Veiligheidsbeslag op alle deuren. Ze boden beiden hetzelfde beslag aan, dus hebben we voor de goedkoopste gekozen, de Sleutelspecialist. Ook alle toegangsdeuren krijgen dit beslag. Eén dezer dagen nemen we contact met iedereen op over het moment waarop de Sleutelspecialist bij iedereen binnen moet zijn om het beslag te kunnen monteren. Iedereen kan gewoon zijn huidige sleutel houden.
  Update 18 augustus: Loopt nog, er zijn emails uitgestuurd voor de eerste installatieronde.
  Update 22 september: De eerste ronde van 22 augustus was vrij succesvol; 22 van de 32 appartementen zijn voorzien van veiligheidsbeslag. De volgende dag zijn ook de toegangseduren voorzien van veiligeihdsbeslag. In oktober houden we de laatste ronde voor de overige 10 appartementen (4 in trappenhuis 1, 2 in trappenhuis 2,4 in trappenhuis 3).
  Update 14 novemberAfgehandeld.
 • Jaarlijkse ronde met bouwkundige VVE Belang
  Eind juni komt de bouwkundige adviseur van VVE Belang (waar we vorig jaar een abonnement op hebben genomen) zijn rondje door het gebouw doen, samen met 1 of 2 mensen van het bestuur.
  Dan wordt ook specifiek advies gevraagd over de schuiframen aan de St. Geertruidensteeg.
  Voor dit onderwerp komt die dag ook iemand langs van Dam en Partners; rechtsopvolger van het bureau van Cees Dam, de architect van gebouw Koning Karel XII.
  Update 18 augustus: Afgehandeld.
 • Schilderwerken
  • Binnenkort Vanaf 25 september worden de steigers geplaatst voor de werkzaamheden aan de gevel van de Nieuwe Nieuwstraat.
   Die zullen blijven staan tot in de eerste week van November.
   De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd (klik hier voor de bewonersbiref):
   • bijwerken van de voegen,
   • schoonmaken en hydrofoberen en
   • schilderen van het houtwerk.
  • De binnenruimten van trappenhuis 3 worden in de najaar/winterperiode geschilderd.

Lopende zaken:

 • Schoonmaak
  Dat loopt niet. De afgelopen weken zijn de schoonmakers helemaal niet geweest en hebben we geprobeerd met de huidige firma VS Schoonmaak nieuwe afspraken te maken. Dat is niet gelukt, dus hebben we besloten een nieuw bedrijf te zoeken. Deze week krijgen we een offerte van schoonmaakbedrijf Inter Schoonmaakdiensten. Velzel heeft goede ervaringen met hen. De inzet is dat volgende week (week 25) de trappenhuizen weer worden schoongemaakt.
  Update 18 augustus: Afgehandeld, we hebben een nieuwe schoonmaker.
 • Rookmelders
  Eind april is het batterijalarm van een van de rookmelders uit het eerste trappenhuis afgegaan. Nieuwe batterijen zijn aangeschaft, er komt een ronde om de rookmelders te onderhouden en van een nieuwe batterij te voorzien.
  Update 23 september: Batterijen vervangen, er moet nog een test worden gedaan. Er is ook een logboek aangemaakt om bij te houden wanneer wat aan de rookmelders en brandblussers is gedaan. 
 • Nieuwe cylinder trappenhuis 2
  Woensdag 7 juni is de cylinder van trappenhuis 2 in het ongerede geraakt.
  Deze is door de Sleutelspecialist in eerste instantie vervangen voor een uniform exemplaar waar alle sleutels in pasten. Toen bleek dat het nieuwe exemplaar tot twee weken kon duren hebben we de oude cylinder gangbaar laten maken om meer controle te hebben over de toegang tot trappenhuis 2 (en indirect via de bergingen ook tot trappenhuis 1).
  Update 18 augustus: Afgehandeld.